Realizacje

Kierownik budowy Zakładu izolacji rur stalowych - Hali Centrum Badawczo Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych w Kolonowskim