Realizacje

Pełnienie funckji Inspektora nadzoru przy pracach renowacyjno remontowy wieży ciśnień w Zespole Parkowo - Pałacowym w Brynku