Realizacje

Kierownika budowy „Budowa Zakładu Izolacji Rur Stalowych z estakadą podsuwnicową i bocznicą kolejową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Kolonowskie