Nadzór inwestorski

W Naszym zakresie mamy rownież ofertę pełnienia funkcji inspektora nadzoru, oraz koordynację budów. Inspektor nadzoru Inwestorskiego ma na celu reprezentowanie interesów Inwestora na placu budowy, sprawuje kontrolę nad zgodnością z dokumentacją techniczną i jakością wykonywanych prac na budowie.

Nadzór inwestorski prowadzi kontrolę wykonywanych prac pod kątem technicznym, technologicznym, a także prawnym. Kontrola zgodności wykonywanych prac z specyfikacją techniczną, wytycznymi projektu, odbiór i zatwierdzanie poszczególnych etapów budowy, a także kontrola finansowa i prawna inwestycji - pod kątem obowiązujących przepisów, warunków technicznych i Polskich Norm.

Dysponujemy profesjonalnym, rzetelnym zespołem ludzi, w specjalnościach: 

  • Architektonicznej,
  • Konstrukcyjno-budowlanej,
  • Konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg,
  • Drogowej i zagospodarowania terenu,
  • Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
  • Elektrycznej.

 

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zapraszamy do kontaktu!

biuro@wstecology.com

tel. 534 833 433