Realizacje

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - Budowa i rozbudowa zakładu LEIBER POLAND w Rudzie Śląskiej

Powierzchnia zabudowy 3 460,05 m2 w tym hala 3 050,05 m2 i część administracyjno-socjalna 410,00 m2

Kubatura 34 062,17 m3

Wysokość w kalenicy 11,00m

W zakres rzeczowy nadzorowanych robót związanych z budową hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno – biurowym, wchodziły:

- roboty ogólnobudowlane, fundamenty pod maszyny 345 m3

- instalacje wewnętrzne, wodno – kanalizacyjne, wentylacyjne, gazowe, elektryczne, niskoprądowe

- instalacje zewnętrzne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przyłącze gazowe, przyłącze wodne

- modernizacja przyłącza elektrycznego

- drogi i place oraz tereny zielone

Data wykonania: 26.05.2011 - 31.09.2011