Realizacje

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Ogólnobudowlanych - Budowa autostrady A1, odcinek: węzeł Sośnica – węzeł Bełk

Inspektor Nadzoru Robót Ogólnobudowlanych - Budowa autostrady A1, odcinek: węzeł Sośnica – węzeł Bełk, nadzorowanie robót kubaturowych miedzy innymi budowy zbiorników retencyjnych, rozbiórki budynków i obiektów inżynierskich.

Data wykonania: 03.2007 - 03.2008