Realizacje

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Ogólnobudowlanych - Budowa autostrady A1 węzeł Sośnica - węzeł Piekary Śląskie

Inspektor Nadzoru Robót Ogólnobudowlanych - Budowa autostrady A1, odcinek: węzeł Sośnica – węzeł Piekary Śląskie, nadzorowanie robót kubaturowych, ( budowa obwodu utrzymania autostrady budynek Policji łącznie z wyposażeniem, budynku administracyjno-socjalny, budynek magazynu soli, budynki garażowe dla pojazdów oraz zagospodarowanie terenu, lądowisko dla śmigłowców). powierzchnia użytkowa około 3262,4 m2, kubatura około 13555,3 m3,

Data wykonania: 06.2009 - 04.2013