Realizacje

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Ogólnobudowlanych

Inspektor Nadzoru Robót Ogólnobudowlanych w ramach realizacji Projektu – „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

Data wykonania: od 06.2016.