Realizacje

Pełnienie funkcji Kierownika Budowy: "Budowa hali magazynowej poprzez rozbudowę istniejącej hali wraz z niezbędną infrastrukturą" na terenie Składu Handlowego „A” w Katowicach – Panewnikach

Kierownik Budowy: "Budowa hali magazynowej po przez rozbudowę istniejącej hali wraz z niezbędną infrastrukturą" na terenie Składu Handlowego „A” w Katowicach – Panewnikach przy ul. Owsiana 60”a”                                                                          

Powierzchnia zabudowy projektowanej 13 681,00 m2                                                                                                                                                                                                                                                               Kubatura 190 850,00 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wysokość w kalenicy 14,80m                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Inwestycja obejmowała między innymi następujące roboty: palowanie – fundamenty na palowych                                                                                                                                                                                            - roboty ogólnobudowlane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - instalacje elektryczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - instalacje zewnętrzne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przyłącze wodne hydrantowe                                                                                                                                                                                          - zbiorniki na wodę deszczową- modernizacja przyłącza elektrycznego                                                                                                                                                                                                                                             - drogi i place oraz tereny zielone

Data wykonania: 07.2012 - 04.2013