Realizacje

Pełnienie funkcji Kierownika budowy „Budowa Zakładu Izolacji Rur Stalowych z estakadą podsuwnicową i bocznicą kolejową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Kolonowskie

Kierownika budowy „Budowa Zakładu Izolacji Rur Stalowych z estakadą podsuwnicową i bocznicą kolejową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Kolonowskie, ul. Opolska Dz. Nr 153/3”

Powierzchnia zabudowy projektowanej 13 681,00 m2

Kubatura 190 850,00 m3

Wysokość w kalenicy 14,80m

Inwestycja obejmowała między innymi następujące roboty:

- budowa hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej wraz z obudową kubatura 100.924m3 , pow. 8.776 m2

- roboty ogólnobudowlane, fundamenty pod maszyny 450 m3

- estakadę podsuwnicową (konstrukcja stalowa) pow. 9.358 m2

- budynek socjalno-biurowy o kubaturze 3.041 m3, pow. 869m2

Data wykonania: 01.08.2009 - 31.12.2009