Realizacje

Pełnienie funkcji Kierownika budowy ”Rozbudowa i Przebudowa Zakładu Produkcji Konstrukcji Stalowych”

Kierownik budowy ”Rozbudowa i Przebudowa Zakładu Produkcji Konstrukcji Stalowych” etap I Firmy KOLB Spółka Zoo ul. Kościuszki 3A 47-110 Kolonowskie.

Powierzchnia zabudowy 5 162,70 m2

Kubatura 34 902,00 m3

W zakres rzeczowy robót związanych z budową hali produkcyjnej wchodziły:

- roboty ogólnobudowlane, fundamenty pod maszyny 240 m3

- instalacje wewnętrzne, wodno – kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne, niskoprądowe

- instalacje zewnętrzne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przyłącze gazowe, przyłącze wodne

- modernizacja przyłącza elektrycznego

- drogi i place oraz tereny zielone

Data wykonania: 23.02.2010 - 30.03.2011