Realizacje

Pełnienine funkcji Kierownika budowy Zakładu izolacji rur stalowych - Hali Centrum Badawczo Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych w Kolonowskim

Kierownik budowy Zakładu izolacji rur stalowych - Hali Centrum Badawczo Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych w Kolonowskim przy ulicy Opolskiej 29 w Kolonowskim na działce nr 53/3. Inwestycja obejmowała między innymi następujące roboty: - Budowa hali jednonawowej łącznie z infrastrukturą techniczną o konstrukcji stalowej wraz z obudową o powierzchni -10 000 m2 - roboty ogólnobudowlane, fundamenty pod maszyny 300 m3- budowa wewnętrznych instalacji - budowa silosa na granulowany polietylen - budowa stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą techniczną.

Data wykonania: 22.02.2011 - 31.03.2012