Realizacje

Apartamentowiec w Chorzowie

Projekt obejmował zaprojektowanie konstrukcji budynku wielorodzinny w Chorzowie.

Powierzchnia terenu 0,1587 ha
Powierzchnia zabudowy 832 m2
Powierzchnia użytkowa 2465 m2
Kubatura 10150 m3
Ilość mieszkań 40
Ilość garaży 16