Realizacje

Projekt budynku hali sportowej w Żyrzynie

Projekt obejmował budynek hali sportowej o wymiarach 36m x 19m wraz z widownią i zapleczem oraz zagospodarowanie terenu.                                                                                                                  Projekt: 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Realizacja: obiekt w trakcie realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                         Powierzchnia zabudyowy: 1075 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                           Powierzchnia użytkowa: 1376 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kubatura: 11730 m2